phiendich.com
Professional translation
at home & abroad
phiendich.com
PHIÊN DỊCH CHUYÊN NGHIỆP
TRONG & NGOÀI NƯỚC
 
Professionally
Professional translators at home and abroad
 
Friendly
Cordial and friendly consultation from experts in various fields
 
Speedly
Best quality and fastest translation service
ABOUT US
14 years of Chinese Vietnamese translation experience.
ASEAN LANGUAGES TRANSLATION CO., LTD is a top quality professional translation company with over 13 years of Chinese Vietnamese translation experience. We provide professional Chinese-Vietnamese interpretation in China and Vietnam. Specialize in trade negotiation translation, training skills, factory escort, trave guide.
 
14
14 years of Chinese Vietnamese translation experience.
DỊCH VỤ PHIENDICH.COM
Professional & Dedicated
Quality & Reputation

Simultaneous interpretation

Simultaneous interpretation--the highest level of interpretation. Siting in a soundproof simultaneous interpretation booth (commonly known as "box")
Simultaneous interpretation

Consecutive Interpretation

Consecutive interpretation is mostly used in small meetings involving only two languages, such as diplomatic meetings, bilateral negotiations, visits and investigations.
Consecutive Interpretation

Exhibition interpretation

Exhibition interpretation is a real-time interpretation for exhibitors and visitors at an exhibition. It is not as simple as it appears. Most exhibitors put a lot of effort in preparation
Exhibition interpretation

Conference interpretation

Conference interpretation is also known as business and technical interpretation, Business and technical interpretation is normally divided into three levels: primary, intermediate, advanced. We provide high-quality escort interpretation/translation.
Conference interpretation

Negotiation interpretation

Negotiation interpretation belongs to the category of business interpretation. Business interpretation is a language communication activity in which listening, speaking, reading, writing, memorizing, translating and comprehensive abilities are integrated.
Negotiation interpretation

Escort interpretation

In addition to visiting, shopping and reception, escort interpretation is also widely used in business and technology. As the name suggests, interpreters accompany clients accompany clients to participate in activities
Escort interpretation
Interpreters in
China
Interpreters in
Japan
Interpreters in
Korea
Interpreters in
Vietnam
Interpreters in
Thailand
Interpreters in
Singapore
Interpreters in
Malaysia
Interpreters in
Indonesia
Interpreters in
Cambodia
Interpreters in
Laos
Interpreters in
Myanmar
Interpreters in
Mongolian
Interpreters in
United States
Interpreters in
Canada
Interpreters in
United Kingdom
Interpreters in
Germany
Interpreters in
France
Interpreters in
Australia
Interpreters in
Russia
Interpreters in
Spain
Interpreters in
Portugal
Interpreters in
Italy
Interpreters in
Poland
Interpreters in
Ukraine
Interpreters in
Netherlands
Interpreters in
Greece
Interpreters in
Hungary
Interpreters in
Sweden
Interpreters in
Switzerland
Interpreters in
South Africa
Interpreters in
India
Interpreters in
Pakistan
Interpreters in
Brazil
Interpreters in
Argentina
What did the customers say?
RẤT HÀI LÒNG
phiendich.com là công ty dịch thuật chuyên cung cấp phiên dịch tiếng Trung, uy tín chuyên nghiệp chất lượng hàng đầu với hơn 10 năm kinh nghiệm phiên dịch trên thị trường Trung Quốc. Phiên dịch tiếng Trung chuyên nghiệp tại TQ và VN. Chuyên dịch đàm phán thương mại, kỹ năng đào tạo, tìm kiếm nguồn hàng, hướng dẫn du lịch.
John Dowson
John Dowson
CEO Of iFin, Financial Corp.
phiendich.com là công ty dịch thuật chuyên cung cấp phiên dịch tiếng Trung, uy tín chuyên nghiệp chất lượng hàng đầu với hơn 11 năm kinh nghiệm phiên dịch trên thị trường Trung Quốc. Phiên dịch tiếng Trung chuyên nghiệp tại TQ và VN. Chuyên dịch đàm phán thương mại, kỹ năng đào tạo, tìm kiếm nguồn hàng, hướng dẫn du lịch.
Mark
Mark
CEO Of iFin, Financial Corp.

Interpreters

Interpreters and translators from phiendich.com are always ready to support customers with enthusiasm and consideration, ensuring to satisfy all customers.
Mark Li
Canton / China
Mark Li
VU THI CUC
Beijing / China
VU THI CUC
LE QUYEN LAN
Shanghai / China
LE QUYEN LAN
NGUYEN THANH TUNG
Hanoi / Vietnam
NGUYEN THANH TUNG
LE THI MY LE
HCM city / Vietnam
LE THI MY LE
News
13/11/2023
Nhu cầu tìm thuê phiên dịch viên tiếng Trung tại Trung Quốc đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây khi thương mại Việt Trung phát triển mạnh mẽ đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ Trung.
17/03/2023
Một người phiên dịch tiếng Trung ở Thâm Quyến tốt sẽ giúp bạn giảm thiểu được nhiều thời gian tìm mối hàng, đơn giản hoá việc đàm phán và quan trọng nhất không bị chặt chém hay bị cung cấp hàng kém chất lượng.
01/12/2022
Cần thuê phiên dịch viên Bắc Kinh thông dịch tiếng Việt Trung Anh khi công tác tại Bắc Kinh, vi vu Bắc Kinh cùng người thân tìm phiên dịch Bắc Kinh ở đâu?
Partner 1
Slanvert
北京中科恒业中自
su zhou shen ma
EDSA
YHGlobal
Waching
Waching
深越联合投资
Fongs
Darbond
UMA
Halong Canfoco
Bureau Veritas
STAVIAN
Xing jin
Autoru
Hanel