Phiên dịch ở Bắc Kinh, hội chợ 2020 Bắc Kinh

05/12/2019, 12:53

1. Hội chợ thương mại dồ dùng câu cá quốc tế Trung Quốc lần 30

TG: 05-07/02/2020.  ĐC: Trung tâm triển lãm quốc tế Trung Quốc ( new )

 

2. Hội chợ quốc tế đồ dùng ô tô Trung Quốc lần 30

TG: 18-21/02/2020.  ĐC: Trung tâm triển lãm quốc tế Trung Quốc ( new )

 

3. Hội chợ triển lãm mỹ phẩm và làm đẹp CIBE lần 24 Bắc Kinh 2020

TG: 25-27/02/2020.  ĐC: Trung tâm Hội nghị Quốc gia

 

4. Hội chợ quốc tế đồ điện nhà bép, tủ bép và sản phẩm đồng bộ 

TG: 02-05/02/2020.  ĐC: Trung tâm triển lãm quốc tế Trung Quốc ( new )

 

5. Hội chợ quốc tế thiết bị phòng thí nghiệm và dùng cụ thí nghiệm khoa học Trung Quốc

TG: 04-06/03/2020.  ĐC: Trung tâm Hội nghị Quốc gia

 

6. Hội chợ quốc tế thiết bị máy móc y học lần 32

TG: 20-22/03/2020.  ĐC: Trung tâm Hội nghị Quốc gia

 

7. Hội chợ quốc tế thiết bị và kỹ thuật chống nổ điện khí Bắc Kinh lần 20

TG: 26-28/03/2020.  ĐC: Trung tâm triển lãm quốc tế Trung Quốc ( new )

 

8. Hội chợ quốc tế công nghiệp hạt nhân Trung Quốc lần 16

TG: 31/03-03/04/2020.  ĐC: Trung tâm Hội nghị Quốc gia

 

9. Hội chợ triển lãm phát triển và ứng dùng năng lượng mặt trời quốc tế Trung Quốc

TG: 31/03/2020 - 02/04/2020  ĐC: Trung tâm triển lãm quốc tế Trung Quốc ( old )

 

10. Hội chợ quốc tế tổ yến, đồ bổ cao cấp ngành sản nghiệp dinh dưỡng và sức khoẻ lần 27

TG: 15-17/04/2020.  ĐC: Trung tâm triển lãm quốc tế Trung Quốc ( old )

 

11. Hội chợ quốc tế xe máy Bắc Kinh

TG: 15-17/04/2020.  ĐC: Trung tâm triển lãm quốc tế Trung Quốc ( new )

 

12. Hội chợ quốc tế thực phẩm, đồ uống Châu Á 

TG: 15-17/04/2020.  ĐC: Trung tâm triển lãm quốc tế Trung Quốc ( old )

 

13. Hội chợ quốc tế trang bị cảnh sát Trung Quốc

TG: 12-15/05/2020.  ĐC: Trung tâm Hội nghị Quốc gia

 

14. Hội chợ quốc tế ngành nuôi trồng thuỷ hải sản Bắc Kinh Trung Quốc

TG: 16-18/05/2020.  ĐC: Trung tâm triển lãm quốc tế Trung Quốc ( old )

 

15. Hội chợ quốc tế sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao Bắc Kinh Trung Quốc

TG: 16-18/05/2020.  ĐC: Trung tâm triển lãm quốc tế Trung Quốc ( old )

 

16. Hội chợ quốc tế công nghiệp chế tạo máy móc Châu Á AME 2020

TG: 04-06/06/2020.  ĐC: Trung tâm triển lãm quốc tế Trung Quốc ( old )

 

17. Hội chợ quốc tế vòng bi Bắc Kinh Trung Quốc lần 16

TG: 04-06/06/2020.  ĐC: Trung tâm triển lãm quốc tế Trung Quốc ( old )

 

18. Hội chợ quốc tế kỹ thuật điện trở nhiệt và cảm biến Bắc Kinh Trung Quốc

TG: 04-06/06/2020.  ĐC: Trung tâm triển lãm quốc tế Trung Quốc ( old )

 

19. Hội chợ quốc tế Robot Bắc Kinh Trung Quốc lần 10 năm 2020

TG: 04-06/06/2020.  ĐC: Trung tâm triển lãm quốc tế Trung Quốc ( old  )

 

20. Hội chợ công nghiệp cao su và nhựa Bắc Kinh 2020

TG: 05-07/06/2020.  ĐC: Trung tâm triển lãm quốc tế Trung Quốc ( new )

 

21. Hội chợ quốc tế dịch vụ, thiết bị và kỹ thuật sân bay Trung Quốc

TG: 09-11/06/2020.  ĐC: Trung tâm triển lãm quốc tế Trung Quốc ( old )

 

22. Hội chợ quốc tế ngành khai thác mỏ Trung Quốc 

TG: 18-20/06/2020.  ĐC: Trung tâm triển lãm quốc tế Trung Quốc ( new )

 

23. Hội chợ quốc tế bán hàng tự động và smart bán lẻ Bắc Kinh

TG: 29/06 -02/07/2020.  ĐC: Trung tâm triển lãm quốc tế Diệc Sáng Bắc Kinh 

 

Ý kiến bạn đọc