Thông dịch, phiên dịch tại Quảng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh

11/11/2019, 15:04

Phiên dịch tiếng Trung thương mại tại Trung Quốc:

Phiên dịch tháp tùng nhà máy tại vùng đô thị đồng bằng Châu Giang, như các nhà máy tại Quảng Châu, Phật Sơn, Trung Sơn, Đông Quản, Thâm Quyến, Huệ Châu, v.v. 

Phiên dịch tháp tùng nhà máy tại vùng kinh tế đồng bằng Trường Giang, như nhà máy tại Thượng Hải, Ninh Ba, Ôn Châu, Thiệu Hưng, Gia Hưng, Vô Tích, Thượng Thục, Nam Thông, Trấn Giang, v.v. 

Phiên dịch tháp tùng nhà máy tại vành đai kinh tế Bột Hải, như nhà máy tại Bắc Kinh, Thiên Tân, Tế Nam, Thanh Đảo, Duy Phường, Thạch Gia Trang, Hàm Đan , Đại Liên, v.v. 

Phiên dịch tiếng Trung hội chợ tại Trung Quốc:

Phiên dịch Canton Fair tại Quảng Châu, phiên dịch CIIE tại Thượng Hải, phiên dịch Miconex tại Bắc Kinh

Phiên dịch tiếng Trung du lịch tại Trung Quốc:

Phiên dịch kiêm hướng dẫn viên du lịch tự túc tại Quảng Châu

Phiên dịch kiêm hướng dẫn viên du lịch tự túc tại Thượng Hải

Phiên dịch kiêm hướng dẫn viên du lịch tự túc tại Bắc Kinh

 

 

Ý kiến bạn đọc